dinsdag 11 augustus 2009

Inzicht

Sinds April werk ik bijna volledig uit eigen naam, en niet meer uit naam van Arcencus. Ik heb toen gekozen voor een richting in Kennis Management en Business Process Management omdat ik hierin veel kennis en ervaring heb. Ik ben echter tot inzicht gekomen dat Kennis Management (en BPM) zelf niet verkoopt en ik snap nu ook waarom. Zoals ik al vaker roep bij het succes aanbieden van een product moet je een probleem oplossen. Ik was daarin niet direct genoeg, je moet (zeker in deze tijd) direct een probleem oplossen. Bedrijven investeren momenteel alleen maar in dingen die direct bijdragen aan het resultaat. Succesvol kennismanagement levert wel een bijdrage aan het resultaat (in mijn ogen zelfs een beter resultaat), maar niet direct. Er gaat een tijd aan vooraf en het vergt een investering. Voor zo’n investering heb je ook visie nodig, en je komt er niet mee binnen bij een bedrijf. Het spreekt niet aan (en is te algemeen). Het inzicht dat ik nu heb is dat ik mezelf moet verkopen op wat ik al bewezen kan en pas in een 2e fase moet komen met strategische producten zoals Kennis Management en het managen van bedrijfsprocessen volgens een door mij ontwikkelde methode.

Dit gezegd hebbende zal ik mijn blog gedeelte hierop aanpassen. Niet direct, ik moet er nog even over nadenken. Maar het moet beter aansluiten bij de diensten die ik momenteel lever: Advies over inzet van bepaalde (eigen gemaakte) software. En slim maatwerk om koppelingen tot stand te brengen middels staging area’s en webservices.

Omdat ik het momenteel erg druk heb kom ik er niet toe om uitgebreid te schrijven. Toch neem ik mij voor om in ieder geval elke week iets zinnigs te produceren over mijn vakgebied. De blogs zullen zich alleen niet meer primair focussen op kennisdeling en BPM. Als ik om me heen vraag worden het toch wel gezien als stoffige saaie onderwerpen terwijl er juist zoveel schoonheid in te ontdekken valt.

Inzicht komt met de jaren en zo ook mijn grijze haren.

Henri Koppen

11 Augustus 2009