dinsdag 5 mei 2009

WBSO Subsidie ook voor uw bedrijf?

Zonder WBSO subsidie hadden we wellicht nooit MaxCC kunnen ontwikkelen. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is een hele toegankelijke subsidie in de vorm van een aftrek op af te dragen loonbelasting. Tik WBSO in Google om er alles over te lezen.

Elke ontwikkeling van software vergt onderzoek, als de te ontwikkelen software of delen ervan voor uw bedrijf technisch vernieuwend zijn, dan kun je al subsidie op dit onderzoek krijgen. Deze subsidie wordt betaald in de vorm van een korting op de te betalen loonbelasting over de werknemers die het onderzoek doen. De regeling is erg soepel en ook de nodige administratie is absoluut geen papierwinkel. Uren registreren en voortgang van het onderzoek in de vorm van notulen en aantekeningen bewaren is het meeste werk, maar deze dingen doet u ook bij de normale gang van zaken en is dus nauwelijks een belemmering.

Mijn eerste subsidie aanvraag heb ik gedaan met een consultancy bureau die hiervoor 15% in rekening bracht. Later ben ik er zelf in gedoken en al mijn aanvragen zijn tot nu toe gehonoreerd. Ik heb andere bedrijven al geholpen hun WBSO aanvraag zelf te doen. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen.

Een paar voorbeelden van onderzoeken waarvoor we subsidie ontvangen hebben: Algoritme voor betere performance van de rechtenstructuur, beter inzetten van globaal unieke sleutels, updateability van remote databases verbeteren, etc.

Het volledig invullen van een WBSO aanvraag (dit kan allemaal elektronisch) hoeft maar een paar uur in beslag te nemen als je goed voor ogen hebt waarover je subsidie aanvraagt. Kortom komt het hierop neer: Je hebt een technische uitdaging waar u als ondernemer wakker van kan liggen. Je hebt een idee over de oplossing, maar deze is niet zeker, je zult moeten onderzoeken of de oplossing uw probleem oplost.

Daarbij geldt dat het onderzoeken van de oplossing niet succesvol hoeft te zijn. De subsidie staat dus volledig los van het welslagen van het onderzoek!

De enige valkuil is dat u woorden als bouwen, programmeren, optuigen en dergelijke moet vermijden. Jaren geleden was het gebruik van een standaard programmeertaal nauwelijks te subsidiƫren. In 2009 is de regeling nog soepeler geworden. En terecht, want de programmeertaal is niets, het slim toepassen alles! In deze blog schrijf ik veel over software en programmeren, omdat dit de hoek is waarin ik zit. Uiteraard is de WBSO veel breder dan dat. Technische voor uw bedrijf vernieuwend is de sleutel.

Wilt u meer weten over WBSO? Of wilt een de vraag stellen of een bepaald iets subsidiabel is? Neem contact op, en ik kan u direct vertellen wat uw mogelijkheden zijn. Daarbij kan ik u helpen uw WBSO aanvraag succesvol in te dienen.