woensdag 8 juli 2009

Wat kleine updates

Er zijn een paar updates die ik hier kort wil vermelden maar waar geen aparte post voor nodig is:

Klein maar fijn
Ik kwam toevallig nog een kort stukje van mezelf tegen wat ook is afgedrukt in de ICT Services Guide van Computable (onderaan). Grappig is dat ik de tekst las en het er mee eens was en toen pas zag dat ik het zelf geschreven had!

http://www.computable.nl/artikel/ict_services_guide/2987357/2017861/maak-bij-saas-goede-afspraken-over-continuteit.html

Matchine
Hierover binnenkort meer documentatie. Momenteel doe ik onderzoek voor een matching algoritme welke verwezenlijkt wordt in een soort webservice engine. Allemaal wat dure taal, komt erop neer dat het een systeem is welk bijvoorbeeld een krachtig advies kan geven over welke CD je zou willen luisteren. Een van de zaken die dan belangrijk zijn is een complete database. Iets wat als probeersel niet mogelijk is, maar dankzij http://www.last.fm/ heb ik nu wel wat belangrijks toegevoegd. Als je iets in de matching database zoekt wat er nog niet is, dan kijk ik snel bij Last.FM of het wel bestaat. Als dat zo is dan wordt de matching database verrijkt met deze nieuwe informatie en lijkt het dus op een complete database. Meer weten over Matchine… lees verder..

Site
Na advies heb ik toch naast dit blog een eigen site ingericht welke je kunt benaderen op http://site.henrikoppen.nl Hier staan wat statische gegevens, maar zal ik ook informatie vermelden over de projecten waar ik momenteel mee bezig ben.