maandag 6 februari 2012

Focus op een platform

Toen Steve Jobs een grafische interface zag met mooie afgeronde hoekjes riep hij uit “This is it!”. Hij zag dat als computers in plaats van een prompt een grafische interface zouden krijgen dit veel meer mensen naar computers zou trekken. Computers waren begin jaren tachtig van de vorige eeuw vooral voor geeks. Een computer deed niets als je niet zelf de tekst commando’s uitvoerde. Maar met een grafische interface zou dit veranderen en hij heeft gelijk gekregen. Steve Jobs is zeker niet de uitvinder van de grafische interface, maar hij zag het belang ervan juist in.

In de eerste jaren van de vorige eeuw was elektriciteit nog geen gemeengoed. Doordat gelijkstroom de norm was –en gelijkstroom moet je altijd ter plaatse opwekken omdat dit niet over grotere afstand te transporteren is- was het centraal aanbieden van stroom niet mogelijk. Veel mensen weten niet dat Nikola Tesla een uitvinder is van wisselstroom en dat wisselstroom wel over grotere afstanden te transporteren is. Anders dan Thomas Edison was Tesla geen zakenman. Dit gebrek heeft er voor gezorgd dat Tesla nooit rijk geworden is, maar ook dat de rol die hij gespeeld heeft in de boeken klein gebleven is. Toch is wisselstroom de aanjager geweest om van stroom een dienst te maken. En door het een dienst te maken ontstond een standaard die de wereld in grote mate gevormd heeft.

Bij het opzetten van een business, of als je rijk wilt worden van werken, zoek je naar een hefboom. Als je werkt voor een uurtarief is het bereik wat je hebt uren maal uurtarief. Je kunt een beperkt aantal uren meer gaan werken en je kunt het tarief tot zekere hoogte verhogen maar zonder hefboom zul je niet rijk worden.

Een hefboom is als je met geringe inspanning grote inkomsten kan bewerkstelligen. Dit kun je bereiken met een platform. Een platform is in feite een standaard waarop je verder kunt bouwen. Ik zal het verband tussen een hefboom, standaard en platform toelichten.

“If you build it, they will come” – Field of dreams (met kleine aanpassing)

Jeff Bezos is de CEO en oprichter van Amazon.com. Amazon is opgericht in 1994 en begon als een online boekenwinkel. Tijdens een roadtrip van New York naar Seattle schreef hij het businessplan. Door de enorme groei kwam de performance van de website steeds weer onder druk te staan. Met de komst van de Nederlander Werner Vogels kwam er snel een ommezwaai. Door het oplossing van Amazons schaalproblemen in een generiek jasje te stoppen, kon de service ook aangeboden worden aan bedrijven buiten Amazon. Dit is de basis van Amazon Web Services (AWS). Hiermee bied Amazon opslag en verwerking als een platform aan. Iedereen kan het platform gebruiken voor zijn eigen diensten. Amazon, de boekenwinkel is dus ook gebouwd op hun eigen platform. Dit inzicht is intern rigide tot norm gesteld, iets waar Steve Yegge een voormalig Amazon medewerker heel vermakelijk over schrijft. Eigenlijk heeft Amazon hier een heel scala aan platformen gemaakt; andere online boekwinkels kunnen namelijk ook de kracht van Amazon gebruiken, zelfs binnen het ecosysteem van Amazon.com. Met de Kindle –de eReader reeks van Amazon.com- is ook een platform ontstaan. Schrijvers van digitale boeken kunnen hun boeken aanbieden bij Amazon waarbij Amazon zorgt voor de verkoop en digitale distributie en zelfs marketing doormiddel van hun aanbevelingen systeem. Het data opslag platform van Amazon wordt ook gebruikt door diensten zoals Dropbox en WeTransfer. Dropbox is een bedrijf met 100 werknemers en 50 miljoen mensen gebruiken hun dienst. Dat is een hefboom. Door gebruik te maken van een platform hoef je als aanbieder niet meer na te denken over infrastructuur en schaalbaarheid.

Na deze epische voorbeelden terug naar onze praktijk. In het maken van software zit standaard al een hefboom. Je hoeft het namelijk maar één keer te schrijven en kunt het daarna oneindig vaak reproduceren. Software slaat in de regel data op en deze is standaard alleen te benaderen door deze software. Door een Application Programming Interface (API) te maken en bij de software aan te bieden maak je het mogelijk dat andere partijen ook software maken die kan samenwerken met jouw software. Een API zorgt ervoor dat de business rules toegepast worden en data niet inconsistent wordt. Als de software erg populair is, wordt het steeds aantrekkelijker voor andere partijen om te communiceren met jouw software. Door de API een standaard taal te laten “spreken” is de drempel nog lager voor anderen om te communiceren met de software, en als de software ook nog online functioneert, ben je al hard op weg naar een platform.

Alle software van Amazon functioneert op deze manier. Iedere dienst van Amazon is te benaderen via API’s. Dit zorgt voor een maximale toegankelijkheid van data en iedere dienst is hierdoor een platform waarop je eigen diensten aan kunt bieden. Het platform zorgt al voor een hoge mate van betrouwbaarheid en veiligheid en door het open te stellen trekt het duizenden ontwikkelaars aan die zichzelf via zelfbediening verder kunnen helpen.

Wat is het inzicht wat ik over wil brengen? Zorg dat alle diensten die je aanbiedt te benaderen zijn door andere bedrijven. Biedt dus niet alleen software, maar vooral een platform aan waarop andere partijen verder kunnen bouwen. Doe dit via een standaard om het zodoende ze gemakkelijk mogelijk te maken op een manier waarop het verwacht wordt. Dit resulteert in een hefboom waarin de opbrengsten verder zullen gaan dan je eigen inspanning. In feite gaat het over de toegankelijkheid van data.

Een paar voorbeelden. Verkoop je trainingen? Laat andere partijen geautomatiseerd deze trainingen kunnen boeken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat een andere partij kan zien hoeveel plaatsen er op een training over zijn. Ben je een advies bureau? Laat klanten zelf een afspraak boeken met een adviseur. Ben je een bloemen kweker? Zorg dat andere partijen kunnen opvragen welke partij bloemen je kunt aanbieden en tegen welke prijs. Ben je een gemeente? Zorg dat aankondigingen, verlenen van vergunningen en andere zaken door anderen te benaderen is. Zij zorgen automatisch voor een betere verspreiding.

Maak het, stel het open en als het aantrekkelijk is zullen mensen en bedrijven het gaan gebruiken. Benader diensten als een platform, zorg voor een standaard benadering en het hefboom effect zal optreden.