maandag 7 december 2009

Planet Management: Sahara de nieuwe Amazone?

De opwarming van de aarde is niet de reden waarom ik bezig ben met het milieu. Maar de leefbaarheid in zijn totaliteit, een omgeving waarin vrede de overhand heeft en de aarde als duurzaam leefplaats vind ik wel belangrijk. Om dat te bereiken geloof ik in “planet management”. Dit aangezien de problemen landoverschrijdend zijn en er een vorm van onafhankelijkheid nodig is. Ik vind het een heerlijk onderwerp om over weg te dromen.

Wat ik ook geloof is dat technologie en wetenschap de sleutel is naar een duurzame leefomgeving. Je kunt mensen nauwelijks dwingen duurzamer te worden, maar door technologische verbeteringen kan het een natuurlijk proces worden om duurzaam te leven. Auto’s op elektriciteit is daar een voorbeeld van. De auto zelf heeft geen uitstoot en de regering beloond het rijden erin. Voordeel valt echter weg als iedereen het gaat doen. Ook is het opwekken van elektriciteit momenteel nog grotendeels milieuonvriendelijk en eindig omdat de brandstoffen om elektriciteit op te wekken een keer op raken.

De Amazone wordt wel eens de longen van de aarde genoemd, maar door het vernietigen van regenwoud wordt het steeds een beetje minder waar. Zoals je wellicht weet loopt er een project om energie uit zonlicht te winnen in de Sahara. Er zijn berekeningen dat slechts een klein deel van de Sahara nodig is om de hele planeet van elektriciteit te voorzien. Dit is overigens geen een-tweetje want er zijn veel overwinning nodig op het gebied van samenwerking, distributie, cultuur en draagvlak. Naast het opwekken van elektriciteit ontstaan er meteen nog andere mogelijkheden zoals het ontzilten van zout water. De onderkant van zonnespiegels zou condens op kunnen vangen wat tot zoet water leid. Het potentieel van de Sahara is enorm. Het zou daarom wel eens een redding kunnen zijn en van grote invloed op de planeet is zijn geheel en dit klinkt als een heerlijke tegenstrijdigheid. Vroeger werd op school geleerd dat de Sahara steeds groter werd en een bedreiging voor de planeet, maar nu kun je dat wellicht met andere ogen bekijken.

Zowel Elektriciteit als ontzilten van water lijkt big business te worden. Momenteel is zonne-energie en ontzilten van water economisch niet rendabel, maar het is een no-brainer om te zien dat dit in de toekomst anders word. Ik heb gelezen over berekeningen dat het omslagpunt ligt als een vat ruwe olie op 85 dollar uitkomt.

Het ligt in de natuur van de mens om je eigen belang voorop te stellen. Zeker als je dit afzet tegenover het belang van iemand die je niet eens kent. Daarom denk ik dat een vorm van planet management noodzakelijk is. Ik heb alleen geen idee over hoe het voorkomen kan worden dat het een machtsorgaan wordt. Zonder macht weinig invloed, maar macht trekt snel de verkeerde types aan.

Het mega project om de Sahara als energie bron te gebruiken heet Desertec: http://www.desertec.org/